Ajankohtaista

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Sokos on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
SOK Sokos-ketjuohjaus, Markkinointi
PL 1
00088 S-RYHMÄ

Rekisterin nimi
SOK Sokos-ketjuohjaus, Markkinoinnin kilpailuvastausrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kilpailulomakkeella ilmoittamasi tiedot talletetaan rekisterin pitäjän ylläpitämään SOK Sokos-ketjuohjaus, Markkinoinnin kilpailuvastausrekisteriin. Rekisteriin talletetaan kilpailulomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan kilpailuarvontojen suorittamiseen. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Kilpailulomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

Rekisterin sisältämät tiedot
Kilpailuvastausrekisteriin talletetaan ainoastaan kilpailulomakkeella ilmoittamasi tiedot. Tyypillisesti kilpailulomake sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan kilpailulomakkeen kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kilpailulomakkeella tai muulla verkkosivuillamme olevalla lomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumusta.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

SOK Sokos-ketjuohjaus, Markkinointi
PL 1
00088 S-RYHMÄ

Sokoksen yleiset kilpailusäännöt

Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää SOK Sokos ja Emotion ketjuohjaus, PL 1, 00088 S-Ryhmä (myöhemmin arvonnan järjestäjä). Arvonnan järjestäjä sopii yhteydenoton jälkeen palkinnon toimittamisesta voittajalle.

Palkintojen lunastaminen
Mikäli voittaja ei kykene itse lunastamaan palkintoa, hänellä ei ole oikeutta luovuttaa sitä toiselle henkilölle. Palkinnon lunastuksen on tapahduttava kuukauden sisällä siitä päivästä, kun voittaja on julkaistu Sokoksen Facebook-sivuilla.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Arpajaisvero
Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.